Klub Seniora przy KPCEEiS

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji-Ekologicznej i Sportu (KPCEEiS) realizuje projekt pn. „Klub Seniora przy KPCEEiS”!

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach naboru 1/G/2020, organizowanego przez Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”!

UWAGA! REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA DO 1 DO 16 STYCZNIA 2022 ROKU!

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Sportu, przy Polanie Zacisze, na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek!

Realizator zapewnia uczestnikom projektu transport z miasta (osiedla: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Okole oraz Fordon) do miejsca udzielania wsparcia!

Co oferujemy?
Wieloaspektowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej, takie jak:
• zajęcia z psychologiem
• ekologiczne spacery badawcze
• warsztaty sportowo-relaksacyjne
• warsztaty profilaktyczne
• warsztaty Birdwatching
• wyjazdy rekreacyjne
• spotkania integracyjne

Kto może wziąć udział w przedsięwzięciu?

1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (np.: osoby z niepełnosprawnościami lub potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) zamieszkujące obszar Lokalnej Strategii Rozwoju (czyli osiedla: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Okole, Fordon), które spełniają następujące kryteria:
• ukończyły 60 rok życia
• nie brały wcześniej udziału w więcej niż 1 projekcie dofinansowanym przez LGD „Dwie Rzeki”

2. Osoby należące do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (np.: sąsiedzi, rodzina, znajomi), zamieszkujące obszar Lokalnej Strategii Rozwoju (osiedla: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Okole, Fordon), które nie brały wcześniej udziału w żadnym projekcie dofinansowanym przez LGD „Dwie Rzeki”.

Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Projektu (w poniedziałki i piątki, w godzinach 9-15), przy ul. Gdańskiej 173-175, 85-674 Bydgoszcz (UWAGA – BIURO PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ W BUDYNKU KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I SPORTU PRZY POLANIE ZACISZE, NA TERENIE LEŚNEGO PARKU KULTURY I WYPOCZYNKU MYŚLĘCINEK!), przesłać pocztą na adres siedziby Beneficjenta (adres jak wyżej – z dopiskiem „Klub Seniora przy KPCEEiS”) lub mailowo na adres: stowarzyszenie@oczymszumilas.pl (skan podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, z informacją o doniesieniu oryginałów dokumentów na późniejszym etapie).

Szczegóły dotyczące projektu uzyskasz:
• Pod adresem e-mail: stowarzyszenie@oczymszumilas.pl
• Telefonicznie: 534-637-761
• Osobiście, w Biurze Projektu (w poniedziałki i piątki, w godzinach 9-15), przy ul. Gdańskiej 173-175, 85-674 Bydgoszcz (UWAGA – BIURO PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ W BUDYNKU KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I SPORTU PRZY POLANIE ZACISZE, NA TERENIE LEŚNEGO PARKU KULTURY I WYPOCZYNKU MYŚLĘCINEK!)

Formularz zgłoszeniowy oraz inne ważne dokumenty znajdziesz poniżej:
I. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKA PROJEKTU – dot. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
II. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OTOCZENIA – dot. otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
*na etapie zgłaszania się do projektu prosimy wypełnić tylko jeden z powyższych dokumentów oraz dołączyć do niego ewentualne załączniki
III. REGULAMIN PROJEKTU (do wglądu)
IV. REGULAMIN REKRUTACJI (do wglądu)
V. UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (do wglądu)
VI. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM (do wglądu)
VII. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROJEKTU POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA (do wglądu)
VIII. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROJEKTU POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA – cz. 2 (do wglądu)

JUŻ DZIŚ SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.