Leśny Klub Młodzieżowy

KPCEEiS GRZEGORZ WĄS realizuje projekt pn. „Leśny Klub Młodzieżowy przy Centrum Edukacji Ekologicznej”! 

Firma KPCEEiS GRZEGORZ WĄS, uzyskała dofinansowanie w ramach naboru 1/G/2020, organizowanego przez Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”. Dzięki temu, w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 roku realizowany będzie projekt pn. „Leśny Klub Młodzieżowy przy Centrum Edukacji Ekologicznej”!

Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Sportu, przy Polanie Zacisze, na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek!

Realizator zapewnia uczestnikom projektu transport z miasta (osiedla: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Okole oraz Fordon) do miejsca udzielania wsparcia!

Co oferujemy?

Wieloaspektowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej, takie jak:

 • zajęcia z psychologiem
 • grupowe warsztaty psychologiczne
 • grupowe warsztaty Birdwatching
 • grupowe warsztaty tematyczne
 • grupowe warsztaty profilaktyczne
 • dwudniowy wyjazd rekreacyjny
 • spotkania integracyjne

Kto może wziąć udział w przedsięwzięciu?

 1. Dzieci i młodzież w wieku 7-14 lat – mieszkańcy obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju (czyli osiedla: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Okole, Fordon I lub Fordon II ), którzy spełniają następujące kryteria:
 • korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ust. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ust. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub os. korzystające z POPŻ,
 • nie brały wcześniej udziału w więcej niż 1 projekcie, dofinansowanym przez LGD „Dwie Rzeki”
 1. Osoby należące do otoczenia dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 1 (np.: koleżanki, koledzy, sąsiedzi, rodzina, znajomi), zamieszkujące obszar Lokalnej Strategii Rozwoju (osiedla: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Okole, Fordon I lub Fordon II ), które nie brały wcześniej udziału w żadnym projekcie dofinansowanym przez LGD „Dwie Rzeki”.

 Jak można zgłosić się do Projektu?

Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Projektu (w poniedziałki i piątki, w godzinach 9-15), przy ul. Gdańskiej 173-175, 85-674 Bydgoszcz (UWAGA – BIURO PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ W BUDYNKU KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I SPORTU PRZY POLANIE ZACISZE, NA TERENIE LEŚNEGO PARKU KULTURY I WYPOCZYNKU MYŚLĘCINEK!), przesłać pocztą na adres siedziby Beneficjenta (adres jak wyżej – z dopiskiem: „Leśny Klub Młodzieżowy przy Centrum Edukacji Ekologicznej”) lub mailowo na adres: zapytaj@oczymszumilas.pl (skan podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, z informacją o doniesieniu oryginałów dokumentów na późniejszym etapie).

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt:

 • Pod adresem e-mail: zapytaj@oczymszumilas.pl
 • Telefonicznie: 533-309-898
 • Osobiście, w biurze projektu (w poniedziałki i piątki, w godzinach 9-15), przy ul. Gdańskiej 173-175, 85-674 Bydgoszcz (UWAGA – BIURO PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ W BUDYNKU KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I SPORTU PRZY POLANIE ZACISZE, NA TERENIE LEŚNEGO PARKU KULTURY I WYPOCZYNKU MYŚLĘCINEK!)

Formularz zgłoszeniowy oraz inne ważne dokumenty znajdziesz poniżej:

I. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKA PROJEKTU – dot. dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

II. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OTOCZENIA – dot. otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

*na etapie zgłaszania się do projektu prosimy wypełnić tylko jeden z powyższych dokumentów oraz dołączyć do niego ewentualne załączniki

III. REGULAMIN PROJEKTU (do wglądu)

IV. REGULAMIN REKRUTACJI (do wglądu)

V. UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (do wglądu)

VI. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM (do wglądu)

VII. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROJEKTU POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA (do wglądu)

VIII. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROJEKTU POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA – cz. 2 (do wglądu)

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.